2323123

Sản phẩm nổi bật

Video : Bể cá treo tường

Phân nền Bon Bon

Nhà sản xuất: Khác
70,000₫

Hạt Aquafor Top Soil (AS) là đất nền dùng cho bể thủy sinh, với thành phần chính từ thiên nhiên, thích hợp cho hầu hết các cây thủy sinh, trừ các loài cây có đòi hỏi đặc biệt.

Cách sử dụng:

– Dùng khoảng 1 lít AS với mỗi 10 lít nước bể thủy sinh với độ dày tối thiểu 5 cm.

– Châm nước vào bể nhẹ nhàng theo các cách cơ bản như bao tải rứa, phủ giấy, dùng đĩa đặt dưới nền… để tránh xáo trộn nền AS

– Cho các thiết bị lọc chạy khoảng 15 phút trước khi trồng các cây thủy sinh.

Sản phẩm cùng loại
0915302086